سرمایه گذاری برای کسب و کار تولیدی جدید | تجارت الکترونیکی

سرمایه گذاری برای کسب و کار تولیدی جدید

افرادی که برای راه اندازی کسب و کار جدید خود به دنبال سرمایه گذار می باشند می توانند آگهی خود را در این صفحه به معرض نمایش علاقمندان به سرمایه گذاری در کارهای تولیدی، قرار دهند

درج آگهی
عنواناستان
موردی یافت نشد
نکاتی قبل از راه اندازی یک کسب و کار جدید:
۱) در منطقه جغرافیایی شما نیازی به کسب و کار مد نظر شما می باشد؟
۲) آیا افراد فعلی مشغول، در حال حاضر داری بازار مناسبی می باشند؟ (آیا جایی برای شما وجود دارد)
۳) در صورتی که قصد تولید چند محصول را دارید، ابتدا یکی را انتخاب کرده و تمام منابع خود را صرف آن کنید ( از پیش برد چند پروژه
به صورت همزمان خود داری کنید چون منابع شما محدود بوده و در صورت تقیسم منابع ممکن است در نهایت با چند پروژه‌ی نیمه تمام
کار خود را پایان دهید‌)
۴) طرح کسب و کار خود را تنظیم کنید
۵) میزان سرمایه مورد نیاز در هر بخش
۶) متخصصین مورد نیاز‌؛ یکی از بزرگترین سرمایه های هر کسب و کار موفقی پرسنل متخصص می باشد
۷)زمانبندی؛ برنامه زمانبندی را به صورت واقع گرایانه تنظیم کنید
۸) پروژه‌ی خود را به زیرپروژه ها تقسیم کنید؛ برای هر زیر پروژه خط زمانی، مسوول انجام، امکانات مورد نیاز، هزینه های مالی، میزان
ریسک و غیره را مشخص کنید
۹) ارزیابی ریسک ها: ریسک هایی که با آن مواجه هستید را مشخص و اهمیت آن ها را امتیاز گزاری کنید(‌ریسک ها در پروژه های مختلف
متفاوت می باشد مانند تغییرات نرخ ارز، تغییر در میزان تعرفه ها، تغییرات جوی و بسیاری مسایل دیگر
۱۰) از طرق مختلف قیمت های مواد اولیه و هزینه خدمات مورد نظر خود را بدست آورده و بهترین گزینه ها را انتخاب کنید
۱۱) با تیم خود به صورت مستمر مشاوره کنید و از آنها بخواهید نظرات خود را عنوان کنند
به هیچ وجه نظرات اشتباه را تمسخر نکنید تا افراد همه نظرات خود چه صحیح چه غلط را بیان کنند
۱۲) نقاط ضعف، قوت ها،فرصت ها و تهدیدات کسب و کار خود را مشخص کنید

نکته هایی بعد از راه اندازی کسب و کار:
۱) از طرق مختلف مانند ملاقات رودرو، تلفنی، ایمیل، تبلیغات در نیازمندی ها، سایت های تبلیغاتی و شبکه های اجتماعی کسب و کار جدید
خود را به مشریان بلقوه‌ی خود معرفی کنید
۲) ممکن است تا مدتی دچار رکود باشید سعی کنید با شکستن قیمت ها تا حد ممکن خود را سر پا نگه دارید
۳) همیشه در کارتان صداقت را رعایت کنید اگر مشتری در صحبت های شما صداقت را احساس نکند در آینده با شما همکاری نخواهد کرده
...