افزودن معنیلغات یافت نشده

 • apron
 • holl
 • مگس
 • آسترکاری
 • احیاء
 • مديرفني
 • پانچها
 • grout
 • تیرخوردگی
 • Chickpea
 • حاشیه
 • execut
 • execute
 • exe
 • antislipmat
 • injector
 • Jam
 • Simple
 • porridge
 • gage

لغات

 • شلنگ
 • دستگاه تراشی
 • جوشکار
 • Onion Tank
 • dead washer
 • cross slide
 • top slide
 • apron
 • fillet
 • holl
 • Project
 • مگس
 • پلیسه
 • کلکسیون دار ساعت
 • wrap
 • آسترکاری
 • احیاء
 • دیگ احیاء
 • ضایعه زبان
 • کمربندی نما
 • واژه انگلیسی تست وچک کردن دستگاه
 • It engineer
 • bank angle
 • مديرفني
 • منبع
 • درب رایاتور
 • رادیاتور
 • فلزی
 • درب فلزی
 • پلیمر
 • معادل انگلیسی مهندسی صنایع فرش
 • دستگاه مهره زن
 • Check active hood system
 • box breaking
 • box break
 • اصطلاح ‏main nut‏ چیست
 • معنی کلمه main nut
 • سنگ کاری
 • معنیـarc rackبه فارسی
 • arc rockی
 • اصطلاح خارجی جعبه
 • bar stock
 • قانون کولن
 • جوش پلاستیک به انگلیسی چه میشود
 • پانچ
 • پانچها
 • limited run product
 • قطره گیری
 • Slow cook
 • Long grain rice
 • grout
 • تیرخوردگی
 • سانسور اییر مس
 • Black beans
 • Black bean
 • Chickpeas
 • Chickpea
 • معنی لاتین گلخانه
 • doublبچ معناس
 • حاشیه دیوار
 • حاشیه
 • Heater
 • free fire diamond membership
 • Self soft fault detection
 • soft fault
 • over closure فک یعنی چی
 • دانه بندی
 • executed
 • execut
 • execute
 • exe
 • Sell side components
 • Sell side component
 • Front office
 • برینگ ساپورت
 • fence
 • Argile blanche
 • Auto close
 • antislipmat
 • تکنو لوژی ساخت فورمهای هوای دم ک
 • Fondue for ks
 • Fondue for k
 • handle power
 • integration time
 • شیر چوش
 • معنی ترجمه cross profit
 • cross profit
 • design
 • سنگ جمع کن
 • معنی فارسی stops during Transfer window
 • safety key
 • هواپز
 • counterfeit key
 • معادل انگلیسی سیلندر
 • معنی فارسی stops during Transfer
 • اسم انگلیسی جوشکاری سقف
 • برفک
 • قطعات سنجش
 • معنی لغات انگلیسی به فارسی
 • کلمه خشک کن
 • prime
 • تراشكاران و سازندگان
 • injector metering rail
 • injector
 • نات ریلی
 • چاقو سازی
 • دستگاه چاقو سازی
 • دستگاه کارد سازی
 • Jam
 • Slow stew
 • فارسی
 • دستگاه
 • سازی
 • ساده
 • Simple
 • لوازم صوتی و تصویری
 • ای ام اسکرد آف یو
 • regular
 • porridge
 • براده برداری
 • تنظیم شونده
 • صندلی تنظیم شونده
 • تنظیم ارتفاع
 • قابلیت تنظیم ارتفاع
 • Mat No
 • لوله دفنی
 • معنی کلمه ی فنی تو
 • fani to
 • بی بو
 • روغن بی بو
 • روغن بیبو
 • روغن بودار
 • بو دار
 • بوی بو
 • Workheads
 • Workhead
 • Work head
 • معنی در چشم gage
 • gage
 • پی دی اف اصطلاح های تخصصی تعمیرات مکانیکی پتروشیمی
 • آچار کشی
 • سه نظام
 • Baked earth
 • سه کلمه ازپالایشگاه به انگلیسی وفارسی
 • نصب و قرارداد
 • قرارداد