راهنمای خرید ماشین گندگی- انواع-نکات،راهنمایی ها و توصیه ها


آموزش استفاده، تعمیر، راه اندازی و نگهداری ماشین گندگی

توصیه های لازم قبل از خرید ماشین گندگی

نام های دیگر این کالا: دستگاه گندگی
زیرمجموعه ی:
ماشین گندگی
برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید
برای خرید به لینک لیست فروشندگان مراجعه کنید

فقط نمایش عناویننمایش جزییات به ترتیب امتیاز به ترتیب سطح
ماشین گندگی-ترکیبی رنده و گندگی

(نوع) ترکیبی رنده و گندگی

1 -4 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

* قدرت موتور

4 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* عرض دهنه ورودی

4 -1 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* حداکثر ارتفاع قابل کار

4 -2 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

* تنظیم عمق

3 -2 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* سرعت دوران توپی

2 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

* تعداد تیغه های توپی

هرچقدر تعداد تیغه ها و دور توپی بیش تر باشد سطح کار صاف تر می شود

2 -1 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۵/۳۰

راهنمایی من

فروش: لیست فروشنده گان ماشین گندگی


کالاهای دیگر :

ثبت نظر