فهرست شرکت های دانش بنیان - لیست کل کشور (5)

×

Status message

  • به استحضار صاحبان شرکت ها می رساند این سایت آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام موارد زیر اعلام می دارد
    ۱) طراحی سایت
    ۲) طراحی و توسعه نرم افزارهای اختصاصی در حوضه های مختلف و تحت سیستم عامل های windows, android, iOS
    ۳) طراحی و تولید قطعات و ماشین آلات صنعتی
    برای ارتباط با ما می توانید از طریق ایمیل eTejaarat.com@gmail.com اقدام نمایید.
  • در صورتی که قصد ثبت شرکت خود یا تکمیل اطلاعات در لیست زیر را دارید بوسیله ایمیل سایت info@etejaarat.com با ما تماس حاصل فرمایید
نام شرکتدستهمحصولاتاستانشهرستانمحل استقرارتلفن
آنیتا پوشش نانو فن آورمواد پيشرفتهتهران
آوا ایمن صنعت لیانتجهیزات آزمایشگاهیبوشهر
آوا ژن پویشداروتهران
آوا شیمی آذر نانوآذربایجان شرقی
آوا مکاترونیک آریای تاوریژ تجهیزات آزمایشگاهیآذربایجان شرقی
آوا نگار اطلس تجارتکامپیوترتهران
آوات نوین گستر کردستانتجهیزات آزمایشگاهیكردستان
آوان طب تجهیزات پزشکیخوزستان
آوای اطلاعات آریاکامپیوتراصفهان
آوای بازی سازان پردیس خدمات تجاری سازیتهران
آوای شاهکار تجارت آریا کامپیوترتهران
آوای مهد سلول ایرانیان داروقم
آوای همراه هوشمند هزاردستانکامپیوترتهران
آوای هوشمند زورق آرامش کامپیوترتهران
آوند میرآب مادستان سایر حوزه هاهمدان
آوین پژوهش دانش وصنعت برتر گیل انرژی های نوگیلان
آوین زیست کیمیا دادهزیستیتهران
آی تک آراکامپیوترخراسان رضوی
آیرین پارس مدیا کامپیوترفارس
آیسان شیمی سپاهانتجهیزات پزشکیاصفهان
آیسان طب هادیانتجهیزات پزشکیتهران
آیگون صنعت سهند کامپیوترآذربایجان شرقی
آیندگان ویرا نرم افزارکامپیوترتهران
آینده آموزان آتاکامپیوترتهران
آینده پژوهان ابر زندگیکامپیوترتهران
آینده رباتیک سبز آرسام اپتیکتهران
آینده سازان پردازش امناصفهان
آینده سازان وایده پردازان نسل توسعه الکترونیککامپیوترتهران
آینده نگاران فن آفرین جنوبسایر حوزه هافارس
ابتکار آفرینان سامانه های هوشمند کویرکامپیوتریزد
ابتکار ایمن سازتجهیزات آزمایشگاهیمازندران
ابتکار تجهیز طب یکتاتجهیزات پزشکیمازندران
ابتکار تلاش پایدار انرژی های نوخوزستان
ابتکار سنجش آریاکامپیوتراصفهان
ابتکار صنعت آراد کارن مواد پيشرفتهیزد
ابتکار صنعت شریفتجهیزات آزمایشگاهیتهران
ابتکار صنعت فاطر تجهیزات آزمایشگاهیتهران
ابتكار الكترونیك آرمان حسگراصفهان03133864765
ابتكار سنجش آریااصفهان03136512252
ابداع صنعت برق خراسان جنوبیسخت افزارخراسان جنوبی
ابداع گران ابر فن آوران تیرازیستجهیزات آزمایشگاهیفارس
ابر افراز شریفکامپیوترتهران
ابر باور رستا کامپیوترتهران
ابر داده گزاران کران سو کامپیوترتهران
ابر رایانش امنسخت افزارهمدان
ابر طرح لرزه ای سازهسایر حوزه هامازندران
ابرگان البرزتجهیزات آزمایشگاهیالبرز
ابزار پزشکی اسوه آسیا تجهیزات پزشکیخراسان رضوی
ابزار توسعه سهندسایر حوزه هاآذربایجان شرقی
ابزار دقیق سمیع مصورتجهیزات آزمایشگاهیتهران
ابزار سازان درمانگرتجهیزات آزمایشگاهیكرمانشاه
ابزار صنعت موج سازسخت افزارهمدان
ابزار طب پویا تجهیزات پزشکیقم
ابزارسازان عمل و رفتار تک قطبیتجهیزات آزمایشگاهیخراسان جنوبی
ابكار صنعت گیتی مهراصفهان03142291104
اپال ماشین اوراسیاپتروشیمیآذربایجان شرقی
اپلا ماشین اوراسیاتجهیزات آزمایشگاهیآذربایجان شرقی
اتحاد ماشین دانشبنیانتجهیزات آزمایشگاهیخوزستان
اترک بسپار فن مواد پيشرفتهتهران
اتصلا صنعت میانهاپتیکتهران
اتصلا مکانیک سایر حوزه هاآذربایجان شرقی
اتوماسیون اداری حسیب کامپیوترخراسان رضوی
اتیلا ارتوپدتجهیزات پزشکیتهران
احیا درمان پیشرفته تجهیزات پزشکیخراسان رضوی
احیا مواد نویناصفهان03133932110
احیاء درمان پیشرفتهتجهیزات پزشکیتهران
احیاء گران کشاورزی خشکبومسایر حوزه هایزد
احیاکنندگان نان طبیعی یوسفسایر حوزه هااصفهان
احیاگران قلب آسیااصفهان03133873379
احیاگران قلب صنعت آسیا سایر حوزه هااصفهان
ادمان فناوری پنگانتجهیزات آزمایشگاهیالبرز
ادوات راهداری شهابسایر حوزه هاخراسان رضوی
ادوات نوری نانو ساختاری ایساتیس انرژی های نویزد
ارتباط صنعت یگانه اپتیکتهران
ارتباط گستر حامی مسافت کامپیوترتهران
ارتباط گستر حلا و روز کامپیوترتهران
ارتباط گستر رشد پاوانسخت افزارخوزستان
ارتباطات بارقه پردیسکامپیوترتهران
ارتباطات بین المللی تلسیکامپیوترتهران
ارتباطات بین لامللی تلسی کامپیوترتهران