آموزش کار، تعمیر، استفاده و نگهداری اره عمودبر

[ به هیچ وجه وسایلی که با ولتاژهای بالا کار می کنند و یا انواع ابزار برقی صنعتی و خانگی را خود تعمیر نکنید; موارد مربوط به تعمیرات فقط مربوط به تعمیرکاران می باشد. اشتباهات باعث برق گرفتگی، جداشدن قطعات در ابزار برقی موتوری و خطرات جانی دیگر می شود.
قبل از استفاده از هر وسیله ای ابتدا آموزش های لازم برای استفاده صحیح و ایمن از آن وسیله را فرا بگیرید; مهمترین و بهترین مرجع در این زمینه دفترچه ی راهنمای خود کالا می باشد; هیچ یک از موارد زیر قابل جایگزینی با مواد مندرج در دفترچه ی راهنمای خود کالا نمی باشد. ]فقط نمایش عناویننمایش جزییات

(روش استفاده) برای جلوگیری از لب پر شدگی ابتدا با کاتر مسیر برش را خط بیندازید
0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۴/۹/۱۷

افزودن راهنمایی
توصیه های لازم قبل از خرید اره عمودبر

ثبت نظر