فروشگاه سایت

روغندان
روغندان 300cc
قیمت 22000 تومان
ساخت هندوستان

نرخ دلار

محک

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

مشخصات مدل های مختلف اره عمودبر شرکت AEG - آاگ

STEP 90 X

STEP 90 X

-
قیمت : ناموحود

نام مدلنوعقیمت (تومان)قدرت موتورپیچ تنظیم سرعتحرکت پاندولیشکل بدنهتعداد ضربه در دقیقهتنظیم زاویه ی کفی به صورت جغجغه ایدمندهقطعه جلوگیری کننده از لب پر شدگیحداکثر ارتفاع برش در چوبقابلیت تعویض پایهچراغ LEDراهنماهای جانبی تیغهمکانیزم تغییر تیغهقفل سوییچحداکثر ارتفاع برش در فولاداتصال مکندهکورس حرکت تیغه
41STEP 90 XSTEP 90 X-ناموحود600دارد۴ حالتهD1000 - 3200ندارددارددارد۱۰۰نداردنداردنامشخصسریعدارد8نامشخصنامشخص