فروشگاه سایت


روغندان 300cc
قیمت 20000 تومان

محک

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

تولید کنندگان و فروشنده های اره گردبر

راهنمایی و نکاتی قبل از خرید اره گردبر
< ثبت تولیدکننده یا فروشنده داخلی > (به صورت رایگان)

تعنیرگاه ها و فروشنگاه ها
نوع کسبنام تجاریاستان
موردی ثبت نشده است

تولید کننده ها
نام تجاریمدل
HitachiC9U2 , C6MEY , C6SS , C7SS , C7MFA , C7ST , C7BMR , C9SA2 , C9BA2
AEG
Hyundai
C9U2

Hitachi  C9U2

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
C6MEY

Hitachi  C6MEY

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
C6SS

Hitachi  C6SS

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
C7SS

Hitachi  C7SS

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
C7MFA

Hitachi  C7MFA

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
C7ST

Hitachi  C7ST

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
C7BMR

Hitachi  C7BMR

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
C9SA2

Hitachi  C9SA2

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
C9BA2

Hitachi  C9BA2

معمولی
قیمت : ناموجود تومان
شرکت سازندهنام مدلنوعقیمت (تومان)قدرت موتوردور در حالت آزادقطر تیغهراحتی تنظیم عمق و زاویهحداکثر ارتفاع برش در 90 درجهحداکثر ارتفاع برش در 45 درجهخروجی خاک ارهطول کابلترمز الکتریکیدستگیره ی کمکیتوان خروجیشروع نرم
HitachiC9U2C9U2معمولی ناموجود تومان 20005000235بله۸۶۶۵داردنامشخصنداردداردنامشخصنامشخص
HitachiC6MEYC6MEYمعمولی ناموجود تومان 1,050wpower mode 4,100/min165mmنامشخص6645mmداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد
HitachiC6SSC6SSمعمولی ناموجود تومان 1,050w5,500/min.. 165 (6-1/2")نامشخصmax. 57 (2-1/4")max. 38 (1-1/2")نامشخصنامشخصنداردداردنامشخصندارد
HitachiC7SSC7SSمعمولی ناموجود تومان 1,050w5,500/min.. 190 (7-1/2")نامشخصmax. 68 (2-11/16")max. 46 (1-7/8")نامشخصنامشخصنداردداردنامشخصندارد
HitachiC7MFAC7MFAمعمولی ناموجود تومان 1,010w5,500/min.capacity . 190 (7-1/2")نامشخص6846نداردنامشخصنداردداردنامشخصندارد
HitachiC7STC7STمعمولی ناموجود تومان 1,710w6,000/min.. 185 (7-1/4")نامشخصmax. 62 (2-7/16")max. 47.5 (1-7/8")نامشخصنامشخصنداردداردنامشخصندارد
HitachiC7BMRC7BMRمعمولی ناموجود تومان 1,710w5,800/min.. 185 (7-1/4")نامشخص60mm47نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخص
HitachiC9SA2C9SA2معمولی ناموجود تومان 2,000w5,000/min.. 235 (9-1/4")نامشخص8665نامشخصنامشخصنامشخصداردنامشخصنامشخص
HitachiC9BA2C9BA2معمولی ناموجود تومان 2,000w5,000/min.. 235 (9-1/4")نامشخص8665نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخص