فروشگاه سایت

نرخ دلار

محک

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

مشخصات مدل های مختلف اره گردبر شرکت Hitachi - هیتاچی

C9U2

C9U2

معمولی
قیمت : ناموحود
C6MEY

C6MEY

معمولی
قیمت : ناموحود
C6SS

C6SS

معمولی
قیمت : ناموحود
C7SS

C7SS

معمولی
قیمت : ناموحود
C7MFA

C7MFA

معمولی
قیمت : ناموحود
C7ST

C7ST

معمولی
قیمت : ناموحود
C7BMR

C7BMR

معمولی
قیمت : ناموحود
C9SA2

C9SA2

معمولی
قیمت : ناموحود
C9BA2

C9BA2

معمولی
قیمت : ناموحود

نام مدلنوعقیمت (تومان)قدرت موتوردور در حالت آزادقطر تیغهراحتی تنظیم عمق و زاویهحداکثر ارتفاع برش در 90 درجهحداکثر ارتفاع برش در 45 درجهخروجی خاک ارهطول کابلترمز الکتریکیدستگیره ی کمکیتوان خروجیشروع نرم
28C9U2C9U2معمولیناموحود20005000235بله۸۶۶۵داردنامشخصنداردداردنامشخصنامشخص
98C6MEYC6MEYمعمولیناموحود1,050wpower mode 4,100/min165mmنامشخص6645mmداردنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد
99C6SSC6SSمعمولیناموحود1,050w5,500/min.. 165 (6-1/2")نامشخصmax. 57 (2-1/4")max. 38 (1-1/2")نامشخصنامشخصنداردداردنامشخصندارد
100C7SSC7SSمعمولیناموحود1,050w5,500/min.. 190 (7-1/2")نامشخصmax. 68 (2-11/16")max. 46 (1-7/8")نامشخصنامشخصنداردداردنامشخصندارد
101C7MFAC7MFAمعمولیناموحود1,010w5,500/min.capacity . 190 (7-1/2")نامشخص6846نداردنامشخصنداردداردنامشخصندارد
102C7STC7STمعمولیناموحود1,710w6,000/min.. 185 (7-1/4")نامشخصmax. 62 (2-7/16")max. 47.5 (1-7/8")نامشخصنامشخصنداردداردنامشخصندارد
104C7BMRC7BMRمعمولیناموحود1,710w5,800/min.. 185 (7-1/4")نامشخص60mm47نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخص
105C9SA2C9SA2معمولیناموحود2,000w5,000/min.. 235 (9-1/4")نامشخص8665نامشخصنامشخصنامشخصداردنامشخصنامشخص
106C9BA2C9BA2معمولیناموحود2,000w5,000/min.. 235 (9-1/4")نامشخص8665نامشخصنامشخصداردداردنامشخصنامشخص