راهنمای خرید سنسور ربات - انواع - نکات، راهنمایی ها و توصیه ها

توصیه های لازم قبل از خرید سنسور ربات


زیرمجموعه ی:لوازم الکترونیکیامکانات / ویژگی ها


فقط نمایش عناویننمایش جزییات به ترتیب امتیاز به ترتیب سطح

(نوع) سنسور چیست؟

سنسور قطعه ای است که توسط آن می توان داده هایی را از محیط پیرامون دریافت نمود.
داده ها می تواند فیزیکی، شیمیایی و غیره باشد
هر سنسور، خروجی خود را به شکل خاصی به کنترل کننده منتقل می کند. خروجی می تواند آنالوگ یا دیجیتال باشد

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سنسور ربات-نوری - فتوسل

(نوع) نوری - فتوسل

این نوع سنسورها در مقابل میزان شدت نور دریافتی مانند یک مقاومت متغیر عمل می کنند
با افزایش میزان نور ورودی، مقاومتشان کمتر می شود.

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سنسور ربات-اینفرارد - مادون قرمز- IR

(نوع) اینفرارد - مادون قرمز- IR

در این نوع از امواج مادون قرمز برای ارسال و دریافت داده استفاده می شود
به یک فرستنده و به یک گیرنده نیاز می باشیم
همچنین برای فاصله سنجی و ارتباط از راه دور و غیره مورد استفاده می باشد

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سنسور ربات-صوتی

(نوع) صوتی

در واقع یک میکروفن بوده و برای راهبری ربات در جهت صوت و یا برای تشخیصی صدا مورد استفاده قرار می گیرد

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سنسور ربات-دما

(نوع) دما

استفاده در ربات های آتش نشان

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

(نوع) آلتراسونیک

این سنسورها به صورت فرستنده و گیرنده کاربرد دارند با ایجاد اصوات فراصوت بیشتر در فاصله سنجی مخصوصا در زیر آب به کار می روند

0 0 درج نظر   نویسنده: حجت   سطح:متوسط  ۱۳۹۵/۱۰/۲۲

راهنمایی من


آموزش استفاده، تعمیر، راه اندازی و نگهداری سنسور رباتثبت فروشنده سنسور ربات به صورت رایگان
کالاهای دیگر : تبلت

ثبت نظر