فروشگاه سایت

محک

برای حمایت از کارگر ایرانی کالاهای چینی مشابه را خریداری نکنید

مشخصات مدل های مختلف سنگ فرز شرکت greatec - گریتک

GTAG11504

GTAG11504

مینی
قیمت : ۳۰۰۰۰۰ تومان
GRTG11002

GRTG11002

مینی
قیمت : ۳۷۰۰۰۰ تومان
GTAG11506

GTAG11506

مینی
قیمت : ۴۲۰۰۰۰ تومان

نام مدلنوعقیمت (تومان)قدرت موتورقطر صفحه سنگدور در دقیقهشروع نرمقطعات قابل نصبسیستم ایمنیترمز الکتریکیدسته کاهنده لرزشنصب سریع دیسکگشتاورتوقف خودکار در صورت اتمام ذغالدیمر
134GTAG11506GTAG11506مینی ۴۲۰۰۰۰ تومان90011511000نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
147GTAG11504GTAG11504مینی ۳۰۰۰۰۰ تومان900115نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص
157GRTG11002GRTG11002مینی ۳۷۰۰۰۰ تومان110011511000نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد