آمار بورس اوراق بهادار

روند صعودی نمادهای بورس اوراق بهادار

آمار بورس اوراق بهادار ۱۳۹۸/۲/۴, ۱۳:۰۰:۰۲


شاخص نام شرکتپایانیآخرینتغییر خرید حقوقی% فروش حقوقی%
2.7732.7853.81.362
15.43315.319-9.3300
33.55433.851-3.5430.837
45.94745.947000
5.03950.464449
4574574.8200
آپ1آسان پرداخت پرشین13.53313.46-1.4164.332
آسیا1بیمه آسیا1.9151.905100
اخابر1مخابرات ایران2.6462.640.1151.843
افق1فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش30.79731.1822.5623.414
البرز1بیمه البرز1.2521.2451.9500
امید1تامین سرمایه امید1.6131.58-0.626.40
بالبر1کابل‌ البرز3.3683.3834.5300
بترانس1ایران‌ ترانسفو6.3136.361.87043
بسویچ1پارس‌سویچ‌5.6665.9450.0700
بشهاب1لامپ‌ پارس‌ شهاب‌10.0389.92-1.1900
بفجر1پتروشیمی فجر8.9528.9654.8434.352
بکاب1صنایع‌جوشکاب‌یزد12.67812.6924.8840.70
بکام1کارخانجات تولیدی شهید قندی5.7265.7634.3200
بموتو1موتوژن‌12.1512.154.99098
بنیرو1نیروترانس‌7.2477.1493.9403
بورس1بورس اوراق بهادار تهران8.2198.15-1.150.90
پارس1پتروشیمی پارس38.55138.350.2835.114
پارسان1گسترش نفت و گاز پارسیان4.6424.63-2.1751.63
پارسیان1بیمه پارسیان1.7111.691.122.10
پاکشو1گروه صنعتی پاکشو32.24933.1132.2600
پتایر1ایران‌ تایر9.5199.2983.280.38
پترول1گروه پتروشیمی س. ایرانیان1.8761.9-1.63253
پدرخش1درخشان‌ تهران‌25.98226.0014.7200
پرداخت1به پرداخت ملت14.82415.4090.8300
پردیس1سرمایه گذاری پردیس1.3441.3410.8300
پسهند1صنایع‌ لاستیکی‌ سهند4.7774.7864.784.20
پکرمان1گروه‌ صنعتی‌ بارز5.1715.1714.9900
پکویر1کویر تایر6.3546.3544.99020
پلاسک1پلاسکوکار1.4641.4714.500
تاپیکو1س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین2.3652.36-1.3451.126
تایرا1تراکتورسازی‌ایران‌4.9534.963-0.0200
تپمپی1پمپ‌ سازی‌ ایران‌4.1314.1-0.1500
تکشا1گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌7.1867.2484.058.538
تکمبا1کمباین‌ سازی‌ ایران‌1.3131.308-1.201
تکنو1تکنوتار2.8592.8664.73362
تمحرکه1ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌2.9522.853.36019
تنوین1تامین سرمایه نوین2.6932.68-0.3369.927
تنوین2تامین سرمایه نوین2.692.69-0.4400
تیپیکو1سرمایه گذاری دارویی تامین8.0848.1074.724.380
ثاباد1توریستی ورفاهی آبادگران ایران2.6092.624.5333.20
ثاخت1بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان1.3071.3082.1100
ثامان1سامان‌ گستراصفهان‌4.094.094.9800
ثشاهد1سرمایه‌ گذاری‌ شاهد1.2941.2950.548.60
ثشاهدح1ح . سرمایه‌ گذاری‌ شاهد3833842.9600
ثفارس1عمران‌وتوسعه‌فارس‌2.2732.2353.744.615
ثمسکن1سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌1.3661.3754.276.94
ثنوسا1نوسازی‌وساختمان‌تهران‌1.0791.0942.6600
جم1پتروشیمی جم13.12413.0881.2289.361
جم2پتروشیمی جم13.0913.090.96100100
چافست1افست‌5.8045.7550.31010
چدن1تولیدی چدن سازان5.3665.350.3411.815
چفیبر1فیبر ایران‌1.7771.77-0.1100
چکاوه1صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌3.5433.5851.6101
حپترو1حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام3.793.843-4.1500
حتاید1تایدواترخاورمیانه4.2334.250.71014
حتوکا1حمل‌ونقل‌توکا2.8192.8490.0400
حفارس1حمل و نقل بین المللی خلیج فارس2.1912.181-1.48.30
حفاری1حفاری شمال3.3583.380.3917.60
حکشتی1کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران4.9124.86-2.09248
خاذین1سایپاآذین‌2.3282.37-2.100
خاهن1آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌4.8774.8671.1400
خبهمن1گروه‌بهمن‌1.3821.4-0.54537
خپارس1پارس‌ خودرو1.0521.0782.436.213
خپویش1سازه‌ پویش‌23.25623.9990.1676.50
ختراک1ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌5.4815.481500
ختور1رادیاتور ایران‌3.4923.5543.167.243
ختوقا1قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌1.791.80.5600
خچرخش1چرخشگر1.8751.89-0.9500
خراسان1پتروشیمی خراسان15.35815.387-0.2363.10
خریخت1صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌1.1671.1674.95018
خرینگ1رینگ‌سازی‌مشهد2.4922.55-0.7600
خزامیا1زامیاد1.0831.1092.4629
خزر1فنرسازی‌زر1.4671.4680.7601
خزرح1ح . فنرسازی‌زر5986003.100
خساپا1سایپا1.2681.281.207
خشرق1الکتریک‌ خودرو شرق‌2.2952.290.3100
خفنر1فنرسازی‌خاور8.7788.93.5500
خکار1ایرکا پارت صنعت1.9732.010.5100
خکمک1کمک‌فنرایندامین‌1.8151.812-1.200
خگستر1گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو3.8873.901-3.212.90
خگسترح1ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو2.7122.7-3.380.60
خلنت1لنت‌ ترمزایران‌13.97713.977500
خمحرکه1نیرو محرکه‌2.4352.430.9500
خمحور1تولیدمحورخودرو4.2764.219-3.7200
خمهر1مهرکام‌پارس‌1.2991.308-3.134.90
خموتور1موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌4.1014.1021.2100
خنصیر1مهندسی‌نصیرماشین‌2.9830.2400
خودرو1ایران‌ خودرو4.2774.3191.046.59
خوساز1محورسازان‌ایران‌خودرو1.7841.791-3.8801
دابور1داروسازی‌ ابوریحان‌10.6310.73.564.431
دارو1کارخانجات‌داروپخش‌8.8628.884.7800
داسوه1داروسازی‌ اسوه‌7.8067.8644.22026
دالبر1البرزدارو6.3286.3434.7522.954
دامین1داروسازی‌ امین‌4.3824.44.5600
دانا1بیمه دانا2.3872.409-0.0400
دپارس1پارس‌ دارو9.3129.3624.43011
دتماد1تولیدمواداولیه‌داروپخش‌6.8216.8724.22031
دجابر1داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌5.365.3974.2817.40
ددام1داروسازی زاگرس فارمد پارس2.7042.7413.5600
درازک1دارویی‌ رازک‌12.94313.1583.28024
دروز1داروسازی‌ روزدارو3.5413.5563.9300
دزهراوی1داروسازی‌زهراوی‌3.283.2932.6900
دسبحا1گروه دارویی سبحان3.753.764.7219.683
دسبحاح1ح .گروه دارویی سبحان2.6742.72-4.583100
دسبحان1سبحان دارو5.5785.6134.346.414
دسینا1داروسازی‌ سینا13.92814.0010.8900
دسیناح1ح . داروسازی‌ سینا10.91410.951.8449.30
دشیمی1شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌5.1095.1264.6500
دعبید1لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌35.57635.7973.031.114
دفارا1داروسازی‌ فارابی‌10.17210.2484.228.113
دفرا1فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌7.718.0760.2300
دکوثر1داروسازی‌ کوثر3.1933.2054.5900
دکیمی1کیمیدارو5.3655.3684.9315.453
دلر1داروسازی‌ اکسیر12.30112.3194.84043
دلقما1دارویی‌ لقمان‌2.9182.9473.95025
دیران1ایران‌دارو2.4762.4934.253.425
رانفور1خدمات‌انفورماتیک‌11.82111.80049
رتاپ1تجارت الکترونیک پارسیان2.8282.8521.117.70
رتکو1کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو9.1779.157-0.5300
رتکوح1ح . کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو6.5766.597-1.1400
رکیش1کارت اعتباری ایران کیش2.8482.8490.8140.435
رکیشح1ح. کارت اعتباری ایران کیش1.6211.602-0.98036
رمپنا1گروه مپنا (سهامی عام)5.3335.3241.065.228
زپارس1ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس9.929.9074.535.20
زمگسا1کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌5.3035.299-2.9100
ساراب1سیمان‌ داراب‌2.1752.165-0.4120.311
ساربیل1سیمان آرتا اردبیل11.95511.85-3.925.90
ساروم1سیمان‌ارومیه‌4.2054.159-2.300
سبجنو1سیمان‌ بجنورد8.7548.7-0.4200
سبهان1سیمان‌ بهبهان‌38.90838.6-0.700
سپ1پرداخت الکترونیک سامان کیش10.16810.11-1.6711.10
سپاها1سیمان‌سپاهان‌1.5931.585-0.1312.50
ستران1سیمان‌ تهران‌8.1738.173500
سخاش1سیمان‌خاش‌15.22415-0.0300
سخزر1سیمان‌ خزر3.943.959-4.519.60
سخزرح1ح . سیمان‌ خزر2.1892.16-0.0500
سخوز1سیمان خوزستان6.8196.701-2.2133.47
سدشت1صنایع سیمان دشتستان2.8982.776-0.7500
سدور1سیمان‌ دورود1.9471.952-2.6500
سرود1سیمان‌شاهرود2.1492.14-2.3600
سشرق1سیمان‌ شرق‌1.4611.485-0.6806
سشمال1سیمان‌ شمال‌1.9671.921-1.8500
سصفها1سیمان‌اصفهان‌10.35110.44.500
سصوفی1سیمان‌ صوفیان‌2.4182.381.900
سغرب1سیمان‌غرب‌4.7364.7980.2100
سغربح1ح . سیمان‌غرب‌2.9522.9010.9600
سفار1سیمان‌فارس‌11.62812.2060.0300
سفارس1سیمان فارس و خوزستان3.5493.550.9118.128
سقاین1سیمان‌ قائن‌14.97514.821-0.3500
سکرد1سیمان کردستان1.8571.790.38011
سکرما1سیمان‌ کرمان‌3.8593.837-1.713.20
سمازن1سیمان‌مازندران‌2.7162.7193.1100
سنیر1سیمان‌ سفید نی‌ریز22.12421.852-3.8200
سهرمز1سیمان‌هرمزگان‌9.8989.894-4.95660
سهگمت1سیمان‌هگمتان‌4.5834.532-3.9200
سیدکو1سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان1.8971.914000
سیستم1همکاران سیستم5.3465.25-0.22056
سیلام1سیمان‌ ایلام‌6.4616.54.3600
شاراک1پتروشیمی شازند6.5986.618-0.715029
شاملا1معدنی‌ املاح‌ ایران‌35.97436.6982.42064
شبریز1پالایش نفت تبریز19.57719.75-1.1228.10
شبندر1پالایش نفت بندرعباس14.66914.780.524422
شپارس1بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌5.5285.5344.8800
شپاکسا1پاکسان‌9.4669.450.5813.417
شپترو1پتروشیمی‌ آبادان‌1.4211.42-2.9400
شپدیس1پتروشیمی پردیس16.40216.49-1.5438.726
شپنا1پالایش نفت اصفهان10.25710.3630.515614
شپنا2پالایش نفت اصفهان10.510.52.8900
شتران1پالایش نفت تهران7.0327.080.2762.620
شخارک1پتروشیمی‌ خارک‌45.96145.9640.032.50
شدوص1دوده‌ صنعتی‌ پارس‌4.6964.7354.1209
شسینا1صنایع‌شیمیایی‌سینا24.42724.32-4.5800
شفا1سرمایه گذاری شفادارو5.4835.5054.5816.847
شفارس1صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌3.7063.7064.9900
شفن1پتروشیمی فناوران56.99156.301-0.100
شکربن1کربن‌ ایران‌17.63617.5-0.1200
شکلر1نیروکلر9.0329.148-2.6900
شگل1گلتاش‌8.6928.633.446.335
شلعاب1لعابیران‌3.7843.788-2.300
شوینده1مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر8.2918.3913.7417.69
شیراز1پتروشیمی‌شیراز7.9637.95-1.5331.24
شیران1س. صنایع‌شیمیایی‌ایران6.7936.730.2710.620
غاذر1کشت‌وصنعت‌پیاذر6.4046.48-1.5800
غالبر1لبنیات‌کالبر2.5452.593.160.10
غبشهر1صنعتی‌ بهشهر4.2114.259-0.2660.165
غبهنوش1بهنوش‌ ایران‌7.4117.598-1.740.30
غپاک1لبنیات‌ پاک‌2.0952.1153.97022
غپینو1پارس‌ مینو3.3963.4333.82019
غدام1خوراک‌ دام‌ پارس‌25.70526.8050.6900
غدشت1دشت‌ مرغاب‌52.83350.768-1.1300
غسالم1سالمین‌9.71110.1940.0200
غشاذر1پگاه‌آذربایجان‌غربی‌3.3813.420.8100
غشان1شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌8.8788.7924.66018
غشصفا1شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌16.60616.990.4200
غشهد1شهد ایران‌8.4388.4494.86030
غگرجی1بیسکویت‌ گرجی‌7.1917.0020.1409
غگل1گلوکوزان‌16.83416.8394.9618.894
غمارگ1مارگارین‌4.3324.3-1.39.275
غمهرا1تولیدی‌مهرام‌22.6322.57-1.6400
فاذر1صنایع‌ آذرآب‌2.9262.9250.2700
فاراک1ماشین‌ سازی‌ اراک‌1.5631.560.131.80
فارس1صنایع پتروشیمی خلیج فارس4.8764.87-0.7151.114
فاسمین1کالسیمین‌10.0199.9990.0659.612
فاما1صنعتی‌ آما4.544.5411.6800
فایرا1آلومینیوم‌ایران‌5.1235.1321.1516.912
فباهنر1مس‌ شهیدباهنر8.5118.5223.4011
فپنتا1سپنتا47.07947.079500
فجام1جام‌دارو8.5328.5374.93076
فجر1فولاد امیرکبیرکاشان11.45511.9330.74084
فخاس1فولاد خراسان9.4879.8091.5500
فخوز1فولاد خوزستان9.0358.9971.0763.726
فرآور1فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌37.7236.70.0900
فروس1فروسیلیس‌ ایران‌8.9468.9494.962.68
فسپا1گروه‌صنعتی‌سپاهان‌8.9078.954.4600
فسرب1ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌8.5828.6-4.2400
فلامی1لامیران‌17.10417.032-3.4300
فلوله1لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌6.0636.0634.9900
فمراد1آلومراد7.3657.32-0.8300
فملی1ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌3.9583.949-0.0567.926
فنوال1نورد آلومینیوم‌3.5013.5124.6600
فنورد1نوردوقطعات‌ فولادی‌10.58810.147-0.8700
فولاد1فولاد مبارکه اصفهان3.9924.0120.456215
فولاژ1فولاد آلیاژی ایران3.2883.2554.98024
قپیرا1فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر20.49220.51-2.9854.90
قزوین1کارخانجات‌ قند قزوین‌11.14611.150.198.70
قشکر1شکرشاهرود4.5534.477-1.7700
قشهد1شهد13.96813.968-500
قصفها1قنداصفهان‌18.93218.9981.8224.40
قلرست1قند لرستان‌6.496.530.2900
قمرو1قند مرودشت‌8.3788.324-0.8300
قنیشا1قند نیشابور6.9266.941.6400
قهکمت1قندهکمتان‌18.0117.907-2.1100
کالا1بورس کالای ایران12.47912.484.1700
کاما1باما12.70312.71.354933
کاوه1فولاد کاوه جنوب کیش4.0934.0952.2734.622
کاوه2فولاد کاوه جنوب کیش4.0024.0020100100
کاوهح1ح .فولاد کاوه جنوب کیش2.3022.30.7484.235
کپارس1کاشی‌ پارس‌7.8627.8654.9500
کپشیر1پشم‌شیشه‌ایران‌7.9938-0.0100
کترام1تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌3.4273.4354.7400
کچاد1معدنی‌وصنعتی‌چادرملو4.9164.862-0.734339
کچادح1ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو2.9932.95-1.1239.150
کحافظ1کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌6.5296.876-2.9900
کخاک1صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌16.76116.839-0.7809
کدما1معدنی‌ دماوند44.53344.6224.7900
کرازی1کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌3.6213.633.8404
کرماشا1صنایع پتروشیمی کرمانشاه7.6667.65-1.4535.91
کروی1توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌5.4055.4-1.58031
کساپا1سایپاشیشه‌2.9232.85-1.5500
کساوه1صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا4.7054.7234.5826.253
کسرا1سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌5.6975.6974.99042
کسرام1پارس‌ سرام‌21.73922.17-0.59016
کسعدی1کاشی‌ سعدی‌5.7555.752.600
کطبس1ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌9.1599.0154.079.614
کفپارس1فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌8.5218.4040.9400
کفرا1فراورده‌ های‌ نسوزایران‌14.42314.4411.6800
کگاز1شیشه‌ و گاز5.4095.5073.1300
کگل1معدنی و صنعتی گل گهر6.9266.9211.775.343
کلوند1کاشی‌ الوند4.794.8373.9700
کماسه1تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌8.8358.91.1731.134
کمنگنز1معادن‌منگنزایران‌9.5259.5724.4800
کنور1توسعه معدنی و صنعتی صبانور5.8055.850.09640
کهمدا1شیشه‌ همدان‌4.03442.1847.655
لابسا1آبسال‌11.74611.7794.700
لبوتان1گروه‌صنعتی‌بوتان‌10.88510.8974.8800
لپارس1پارس‌ الکتریک‌7.977.9992.35032
لخزر1پارس‌ خزر21.54221.5070.4700
لسرما1سرما آفرین‌3.4783.52.7500
لوتوس1تامین سرمایه لوتوس پارسیان2.0972.10.8200
ما1بیمه ما2.1782.1641.021.53
مداران1داده‌پردازی‌ایران‌3.7583.7262.48028
مرقام1ایران‌ارقام‌3.7543.744.662123
ملت1بیمه ملت3.2593.2292.20.70
نبروج1نساجی‌ بروجرد3.8314.0210.0300
نمرینو1ایران‌ مرینوس‌12.72212.7224.9900
های وب1داده گسترعصرنوین-های وب6.1236.081-3.0126.51
همراه1شرکت ارتباطات سیار ایران20.25520.2-0.4625.755
وآذر1سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌5.5555.5694.7300
واتی1سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند2.4922.471-0.6800
واعتبار1سرمایه گذاری اعتبار ایران3.2053.3470.5300
والبر1سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌2.3632.3664.8433.282
وامید1گروه مدیریت سرمایه گذاری امید5.0225.090.2446.25
وایران1لیزینگ ایرانیان1.4911.4934.8566.332
وبانک1سرمایه گذاری گروه توسعه ملی3.5193.55-0.0644.333
وبشهر1توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ2.5192.523.3238.729
وبصادر1بانک صادرات ایران4574574.822760
وبملت1بانک ملت3.0893.081.3844.334
وبهمن1سرمایه‌گذاری‌بهمن‌1.4941.4994.62027
وبوعلی1سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌1.8131.871.800
وبیمه1سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌4.1354.119-0.897.427
وپارس1بانک‌پارسیان‌1.8371.793.7911.919
وپاسار1بانک پاسارگاد1.4191.4081.3638.13
وپترو1سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌2.7072.7443.5648.85
وپخش1داروپخش‌ (هلدینگ‌16.43416.5374.346.872
وپست1پست بانک ایران2.0122.0090.27.527
وتجارت1بانک تجارت4334333.8412.128
وتجارت2بانک تجارت417417000
وتوس1توسعه‌شهری‌توس‌گستر2.0331.9753.62022
وتوسح1ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر7537310.53063
وتوسم1سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌1.7811.781-0.1100
وتوشه1سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌4.1654.14-1.773.60
وتوصا1گروه س توسعه صنعتی ایران2.1022.1283.6503
وتوکا1سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ2.3342.3424.6205
وخارزم1سرمایه گذاری خوارزمی1.1361.131.795.525
وخاور1بانک خاورمیانه3.4973.5632.76630
ورنا1سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌9991.0151.1117.517
وساپا1سرمایه‌گذاری‌ سایپا9649790.3100
وساخت1سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌4.0664.1443.011.60
وسپه1سرمایه‌گذاری‌ سپه‌2.3792.41.3667.10
وسکاب1سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان1.2471.25-0.08027
وسینا1بانک سینا1.2241.2280.9901
وصنا1گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌1.8521.8614.460.14
وصندوق1سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌2.6062.628-1.478.980
وصندوق2سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌2.612.61-1.25100100
وصنعت1سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌1.5571.5823.321510
وغدیر1سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌1.9941.99-1.1938.126
وکار1بانک‌ کارآفرین‌1.8451.840.1100
ولساپا1لیزینگ رایان‌ سایپا1.2551.260.56013
ولصنم1لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌1.4841.5170.2744.60
ولغدر1لیزینگ‌خودروغدیر1.4471.4534.5500
ولملت1واسپاری ملت1.331.34-0.300
ولیز1لیزینگ‌ایران‌1.11.1-0.2706
ومعادن1توسعه‌معادن‌وفلزات‌4.1884.14-1.78829
ونفت1سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌4.3084.3892.8263.60
ونوین1بانک‌اقتصادنوین‌2.832.834.9769.697
ونیرو1سرمایه‌گذاری‌نیرو1.2861.283-0.311.41
ونیکی1سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌3.0343.0354.9533.341